Share

Phương châm sống của tôi năm 2019

  1. Ưu tiên làm việc quan trọng, không phải là việc khẩn cấp
  2. Dành thời gian cho gia đình khi có thể
  3. Dành thời gian cho những người xứng đáng được quan tâm
  4. Ngoài gia đình ra thì tuổi trẻ còn có gì để sợ mất mát

 

Câu nói tôi chiêm nghiệm trong cuộc đời

  1. When there’s no one to follow, it’s time to become one
  2. Đừng nhầm tưởng giữa việc là món hàng giá rẻ ai cũng muốn mua với một món quà mà ai cũng khao khát muốn có