Nguồn luyện nghe IELTS listening hiệu quả nhất

Đối với Listening skills, mình luyện theo kiểu luyện kĩ năng và thực chiến. Đối với luyện kĩ năng, mình chủ yếu luyện chép chính tả + imitate in mind (nghe là thấy từ hiện trong đầu). Đối với thực chiến thì vào giải đề ngay, những cuốn sách mình suggest

1- Bộ Cambridge từ 5-14 (và update): Bộ này thì nổi tiếng và được trông chờ mỗi năm, a must book

2- Bộ IELTS Recent Actual Listening Test 1-4: Bộ này dựa trên các bài thi thật và có thể ra lại, các bạn luyện kĩ vì có thể trúng tủ nhé

3- Ielts Practice Test Plus 1-3: Bộ sách này có mức độ khó hơn, giống như bài tập nâng cao, các bạn luyện bộ này thì có thể nâng cao khả năng rất tốt, sau đó quay giải lại bài test thông thường sẽ thấy dễ thở hơn

4- IELTS Cambridge Trainer: Bộ này khá sát đề thi, rất thú vị, nhiều từ vựng rất sát

5- Listening Strategies for IELTS: Bộ này mình gọi là thuốc tăng lực, các bạn gặp vấn đề ở dạng thi nào thì luyện đúng dạng bài đó, chắc chắn sẽ tăng điểm

Với 5 bộ sách trên, các bạn cơ bản đã đủ khả năng tăng điểm khá nhiều rồi. Chúc may mắn, thành công!

Các nguồn khác, nghe kiểu giải trí nhé

Sách nói Harry Potter

https://www.mediafire.com/folder/kw93bf7ettye9/HP-E