Share

Many people believe that they should spend their money to enjoy life at present. Others, however, think that they should save it for the future. Discuss both views and give your own opinion.

Many people believe that they should spend their money to enjoy life at present. Others, however, think that they should save it for the future. Discuss both views and give your own opinion.

People have different views about how to use the money wisely. While some argue that it is advisable for us to spend the salary when it comes, I believe that saving on that money would be a better decision.

On the one hand, there are many reasons why it can be argued that enjoying the money we make at present is a good way to improve our life and maximize the value of money.  Perhaps the principal argument is that because many people nowadays experience stress at work, spending money on purchasing or entertainment purposes, such as travelling, would bring them happiness. As a result, they could strike a good work-life balance, which might contribute to job satisfaction and consequently enhance their working productivity. Another major argument is that in some countries, there is a rapid rise in the inflation rate, and keeping all the money in the bank seems not to be a smart choice. Since products and services prices never cease to stop increasing, people could hardly buy what they want by savings.

On the other hand, I am of the opinion that it is better to set money aside for future use. Firstly, regarding the luxuries such as cars or houses which all people wish they had in life, it is impossible to afford those things without accumulating a great deal of money. Secondly, savings would help senior citizens become more financially independent, and ensure a more comfortable life during retirement years. Finally, it is well-advised for everyone to have an emergency fund for unforeseen situations such as a vehicle repair, a job loss, or an illness. If people keep on extravagant spending habits, they might be run into debt when those unexpected events happen.

In conclusion, I would argue that we should save money for future purposes despite the fact that some people insist on spending money to have an enjoyable life without long-term plans.

315 words

Mọi người có những quan điểm khác nhau về việc sử dụng tiền một cách thông minh. Một số cho rằng chúng ta nên tiêu tiền lương khi có, tôi cho rằng việc tiết kiệm số tiền đó là lựa chọn tốt hơn.

Một mặt có nhiều lý do tại sao có thể cho rằng việc tận hưởng những đồng tiền mình làm ra ở hiện tại là một cách tốt để nâng cao đời sống và tận dụng giá trị của đồng tiền. Có lẽ lý do đầu tiên đó là vì ngày nay mọi người đều gặp sự căng thẳng nơi làm việc, việc tiêu tiền vào mua sắm và những mục đích giải trí chẳng hạn như du lịch đem lại sự hạnh phúc. Kết quả là họ có thể đạt được sự cân bằng tốt trong công việc và cuộc sống, điều này có thể góp phần vào sự hài lòng công việc và kết quả là nâng cao được hiệu suất. Lý do khác đó là ở một số nước, tỉ lệ lạm phát tăng nhanh và việc cất tiền ở ngân hàng dường như không phải là một lựa chọn thông minh. Bởi vì hàng hóa và dịch vụ không ngừng tăng, con người không thể nào mua được những thứ họ muốn bằng tiền tiết kiệm.

Mặc khác tôi cho rằng tốt hơn là nên tiết kiệm tiền cho việc sử dụng trong tương lai. Thứ nhất, đối với những thứ xa xỉ như xe hơi hay nhà, cái mà tất cả mọi người đều muốn có trong đời, không thể nào có được mà không tích lũy một khoảng tiền lớn. Thứ hai, tiền tiết kiệm có thể giúp những người cao tuổi trở nên độc lập tài chính hơn và đảm bảo một cuộc sống thoải mái hơn trong suốt quảng thời gian nghỉ hưu. Cuối cùng, mọi người được khuyên là nên có những khoảng dự phòng khẩn cấp cho những tình huống bất ngờ chẳng hạn sửa xe, mất việc hay bị ốm. Nếu mọi người tiếp tục các thói quen tiêu xài lãng phí, họ sẽ bị nợ khi những sự kiện không đoán được đó xảy ra.

Cuối cùng tôi cho rằng chúng ta nên tiết kiệm tiền cho những mục đích tương lai, mặc dù một số người khăn khăn tiêu tiền để cho một cuộc sống yêu thích mà không có kế hoạch dài hạn.