Share

Some people think that fittest and strongest individual and team can achieve success in sports, while others believe that success depends on mental attitude. Discuss both views and give your opinion.

Some people think that fittest and strongest individual and team can achieve success in sports, while others believe that success depends on mental attitude. Discuss both views and give your opinion.

People have different views about the factors leading to the triumph in the field of sports. While some argue that athletes and sports teams with the highest level of physical fitness could win competitions, I believe psychological factors are more significant.

On the one hand, I understand the reason why it can be argued that physical factors play a pivotal role in sporting success. Perhaps the major argument is that competitions’ outcomes are largely determined by physical fitness, particularly muscular strength and endurance. For example, a weightlifter has to be physically fit enough to lift weights, and it is clear that the stronger he is, the heavier weight he can lift. Another example is that in marathon running, athletes have to consistently run in many hours, and long legs with powerful muscles are necessary so that they can make up a successful athletic performance. Furthermore, sports teams having well-built members could get a competitive edge over other teams and are more likely to succeed in competitions.

On the other hand, I am of opinion that mental factors are far more important than physical ones. Firstly, in professional competitions such as Olympic Games or World Cup, it seems that all competitors are talented and well-trained, and mental toughness would significantly affect the overall result. An athlete with the best physical abilities sometimes could make mistakes, and without willpower and perseverance, he would probably become nervous and consequently give up. Secondly, even a team with strongest members, if there were not solidarity and cooperation, could potentially fail the competition. This is particularly the case in soccer where a player could keep the ball and try to score for his own sake instead of passing the ball to other players who have better scoring opportunities.

In conclusion, although I acknowledge that good physical conditions could bring advantages to both individuals and teams, I would contend that mental factors such as determination and persistence play a more vital role in sporting success.

Mọi người có quan điểm khác nhau về yếu tố dẫn tới thành công trong trong mảng thể thao. Trong khi một số người cho rằng các vận động viên và các đội thể thao với mức thể chất cao nhất có thể chiến thắng các cuộc thi, tôi cho rằng các yếu tố tâm lý quan trọng hơn.

Một mặt, có nhiều lý do tại sao có thể cho rằng các yếu tố thể chất đóng vai trò trụ cột trong sự thành công thể thao. Có lẽ lý do chính đó là kết quả của các cuộc thi được quyết định phần lớn bởi mức thể chất, đặc biệt là sức mạnh và sự chịu đựng của cơ bắp. Chẳng hạn, một vận động viên cử tạ phải đủ khỏe để nhấc các quả tạ và rõ ràng rằng anh ta càng khỏe thì anh sẽ nhấn được quả tạ nặng hơn. Một ví dụ khác đó là trong chạy marathon, các vận động viên phải chạy liên tục trong nhiều giờ và những đôi chân dài với cơ bắp khỏe mạnh cần thiết để họ có thể tạo nên hiệu quả thể chất thành công. Hơn nữa, các đội nhóm mà có những thành viên khỏe có thể đạt được sự cạnh tranh so với các đội khác và thường có xu hướng thành công hơn trong các cuộc thi.

Mặt khác tôi cho rằng những yếu tố tinh thần thì quan trọng hơn là yếu tố thể chất. Thứ nhất, trong các cuộc thi chuyên nghiệp như Olympic hay Worldcup, thường thấy rằng các cầu thủ ai cũng tài năng và được huấn luyện kĩ càng, vì thế sự cứng rắn tinh thần có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả chung cuộc. Một vận động viên khỏe nhất cũng đôi khi mắc phải sai lầm và nếu như không có ý chí và sự kiên trì, anh ta có thể trở nên lo lắng và cuối cùng bỏ cuộc. Thứ hai, thậm chí những đội với những câu thủ giỏi nhất nếu không có sự đoàn kết và sự hợp tác cũng có thể thua cuộc. Đây đặc biệt là trường hợp trong bóng đá nơi mà các cầu thủ có thể giữ bóng và cố gắng ghi điểm vì lợi ích của mình hơn là chuyền cho đồng đội người mà có cơ hội hơn.

Tóm lại, mặc dù tôi thừa nhận rằng điều kiện thể chất tốt đem lại nhiều ưu thế cho cả các cá nhân và nhóm thể thao, tôi cho rằng yếu tố tinh thần như kiên trì, quyết tâm quan trọng hơn trong các cuộc thi thể thao.