Share

Tổng hợp đề thi và tài liệu các môn Kinh Tế

Những tài liệu này mình tích trữ qua các năm mình học tập nhưng rất tiếc bị mất 1/3 do sự cố mất lap năm thứ 2 chưa kịp upload lên mediafire để lưu trữ.

Mình cũng từng là sinh viên nên gặp khó khăn trong việc ôn tập. Do đó mình mong những tài liệu này sẽ hỗ trợ cho các bạn trong quá trình học tập, hãy xem nó như là nguồn để củng cố kiến thức chứ đừng nghĩ là bạn sẽ trúng tủ sau khi làm những đề thi này, bởi đề thi luôn luôn có sự thay đổi.

Nếu bạn có bất cứ đề thi nào và muốn chia sẻ cho mọi người, các bạn có thể gởi đến mình theo địa chỉ hoangminhnguyenduc@gmail.com, như vậy là đã hơn 1000 lần lời cảm ơn rồi.

Quản trị học

http://www.mediafire.com/download/u4alt80iibi16d5/QTH.rar

Kinh tế quốc tế
http://www.mediafire.com/download/2m9kvunkgi2vw6m/%C4%90%E1%BB%81+thi+ktqt.rar

Kinh tế vi mô&vĩ mô
http://www.mediafire.com/download/cggewb6masaj4tw/kinhtevimo.rar
http://www.mediafire.com/download/lei678zsjo0417g/ktvm.rar

Bài tập xác xuất thống kê 
http://www.mediafire.com/download/p2159f087p86ime/Bai+tap+xac+suat+thong+ke.pdf

Chuỗi cung ứng
Bài tập nhóm
http://www.mediafire.com/download/7piekjau3ji33d9/BTN_QTCCUNGUNG.rar
Đề thi
http://www.mediafire.com/download/14347w95v36lx07/Quantrichuoicungung_Dethi.rar

Đàm phán
http://www.mediafire.com/download/bi9dpbk5kqpb1e9/Damphan_cuoiki.rar

Vận tải
http://www.mediafire.com/download/udcc9h4dwq679bk/vantai_dethi_cuoiki.rar
http://www.mediafire.com/download/b4mle857qlwym3x/%5BTailieuxnk%5D+%C4%90%C3%A1p+%C3%A1n+%C4%91%E1%BB%81+thi+kinh+doanh+xu%E1%BA%A5t+nh%E1%BA%ADp+kh%E1%BA%A9u+gi%E1%BB%AFa+k%E1%BB%B3.doc

Quản trị chất lượng toàn diện
http://www.mediafire.com/download/o4z3ei4j6c61wk9/QTChatluongtoandien%282%29.rar

Phương pháp nghiên cứu khoa học
http://www.mediafire.com/download/fxc5l2gk4a1hg1c/PPNCKH-MucdohailongATM-DongAbank.rar

Nghiên cứu marketing
http://www.mediafire.com/download/q6on1ioz72ldyw8/Nh%C3%B3m+K1+-+Nghi%C3%AAn+c%E1%BB%A9u+m%E1%BB%A9c+%C4%91%E1%BB%99+nh%E1%BA%ADn+bi%E1%BA%BFt+th%C6%B0%C6%A1ng+hi%E1%BB%87u+%C4%91%E1%BB%91i+v%E1%BB%9Bi+bao+b%C3%AC+s%E1%BA%A3n+ph%E1%BA%A9m+s%E1%BB%AFa+Yomost+c%E1%BB%A7a+sinh+vi%C3%AAn+%C4%90%E1%BA%A1i+H%E1%BB%8Dc+Kinh+t%E1%BA%BF+%C4%90%C3%A0+N%E1%BA%B5ng.rar

Marketing quốc tế
http://www.mediafire.com/download/ickke524avwcjge/%5BBTN%5D+Marketing+Qu%E1%BB%91c+t%E1%BA%BF.rar

Thương mại điện tử
http://www.mediafire.com/download/gvfhn7quordeq1l/%5BFull%5D+Th%C6%B0%C6%A1ng+m%E1%BA%A1i+%C4%91i%E1%BB%87n+t%E1%BB%AD.rar

Đề án môn học
http://www.mediafire.com/download/bpuehn4yznwdv6e/%C4%90eanmonhoc_IKEA.rar

Đa văn hóa
Bài tập nhóm
http://www.mediafire.com/download/iptag3f6wgl475c/%5BNh%C3%B3m+10%5D+KGVH-H%C3%A0nQu%E1%BB%91c.rar
Đề thi
http://www.mediafire.com/download/2m9kvunkgi2vw6m/%C4%90%E1%BB%81+thi+ktqt.rar