Share

FWD Digital Graduate

Chương trình “FWD Digital Graduate”- Chọn một công việc bạn yêu thích – và kiến tạo tương lai theo ý bạn!(English below)

🎓Chương trình dành cho các bạn sinh viên mới tốt nghiệp hoặc có kinh nghiệm làm việc dưới 1 năm, kéo dài trong 18 tháng, bao gồm 3 chu kỳ luân chuyển mỗi 6 tháng tại các phòng ban khác nhau. Bạn sẽ được làm việc trong nhiều lĩnh vực và áp dụng các kỹ năng, kiến thức chuyên môn của mình vào các dự án đa dạng. Khi bạn thể hiện được tiềm năng và năng lực của mình, bạn có thể có được cơ hội luân chuyển tiếp theo tại một trong những thị trường khác của chúng tôi trên khắp Châu Á. Sau 18 tháng, bạn sẽ có cơ hội tiếp nhận một vị trí lâu dài dựa trên mong muốn của bạn và nhu cầu của công ty.

🎓Thời gian nhận hồ sơ: 05/04/2021 – 30/04/2021

Tham khảo thêm thông tin chi tiết và nộp hồ sơ bằng cách quét mã QR trong hình bên dưới hoặc nhấn vào đường dẫn https://bit.ly/3dFM2iS

———

🎓FWD Digital Graduate Programme- Find a job you love – and create the future you want!

🎓This is an 18-month rotational programme comprised of three 6-month rotations across different functions. You’ll be working in a range of fields, applying your skills and expertise to a variety of projects. When you can demonstrate you have what it takes, you may have the opportunity to spend your second or third rotation in one of our other businesses across Asia. Following the 18 months, you’ll have the opportunity to progress to an ongoing role. This opportunity will be based on your interests as well as the needs of our business.

🎓Open for application from 05Apr2021 to 30Apr2021

🎓For more information and application, please scan the QR Code on the poster or click here https://bit.ly/3dFM2iS