Share

Tổng hợp chương trình MT 2021

Hi các bạn,

Là Hoàng Minh đây,

Năm 2021 tiếp tục là năm đầy biến động, với khá nhiều risk từ thị trường chứng khoán, lẫn tiếp tục ảnh hưởng bởi dịch covid. Nếu 2020, mọi người đều nói với nhau rằng, chỉ cần có công việc là tốt lắm rồi thì năm 2021 phải khác nhé, chỉ cần đậu MT là tốt lắm rồi. Good luck to all!

32. Future Banca – MT Prudential

 • Thời hạn: 27/06/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Sales
 • Địa điểm: Toàn Quốc

31. L’Oreal Management Trainee

 • Thời hạn: 15/06/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Many Functions
 • Địa điểm: Toàn Quốc

30. Digiworld – MT & Sales

 • Thời hạn: 22/05/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Many Functions
 • Địa điểm: Toàn Quốc

29. Customer Development Next Gen – Vinshop

 • Thời hạn: 15/05/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Many Functions
 • Địa điểm: Toàn Quốc

28. Sales Trainee Program 2021 Mondelez

 • Thời hạn: 31/05/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Many Functions
 • Địa điểm: Toàn Quốc

27. Perfetti Van Melle MT

 • Thời hạn: 11/06/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Many Functions
 • Địa điểm: Toàn Quốc

26. FWD Digitial Graduate

 • Thời hạn: 30/04/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Digital Marketing
 • Địa điểm: Toàn Quốc

25. MT Bách Hóa Xanh

 • Thời hạn: 05/05/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Store Manager
 • Địa điểm: Toàn Quốc

24. Unilever- Ufresh 2021

 • Thời hạn: 12/05/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Customer Development
 • Địa điểm: Toàn Quốc

23. Grab Future Unicorn 2021 Program

 • Thời hạn: 03/05/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Transport & Express. Food & Mart, Marketing, Strategy & Planning, Marketplace
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh

22. Esquel Management Trainee

 • Thời hạn: 31/05/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Production, Engineering, Retails
 • Địa điểm: Hồ Chí Minh

21. VNG Level-up Fresher

 • Thời hạn: 03/05/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Game Marketing, Operation
 • Địa điểm: Toàn Quốc

20. Heineken Internship 2021

 • Thời hạn: 02/05/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Distributor Developement, Trade Marketing, HR, Data Intelligence, Brewery Service, Planning, L&D
 • Địa điểm: Toàn Quốc

19. FGL Management Trainee 2021

 • Thời hạn: 31/05/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Planning, Lean, Finance & Accounting, QA, Merchandising, Operation
 • Địa điểm: Toàn Quốc

18. DHL Supply Chain G500 Management Trainee Program 2021

 • Thời hạn: 31/05/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Logistics
 • Địa điểm: Toàn Quốc

17. Global Management Trainee 2021 -ABinbev

 • Thời hạn: 15/04/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Sales , marketing, supply chain hoặc các phòng ban chức năng khác.
 • Địa điểm: Toàn Quốc

16.SAMSUNG FRESH GRADUATE PROGRAM 2021

 • Thời hạn: 07/04/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Sales (B2B & B2C), Product Marketing, Brand Marketing & Digital Marketing, E-Commerce, Public Relations/ Internal Communications
 • Địa điểm: Toàn Quốc

15.LAZADA FORWARD YOUTH PROGRAM

 • Thời hạn: 10/04/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Marketing, Commercial
 • Địa điểm: Toàn Quốc

14.GLOBAL LEADERS PROGRAM 2021 – SHOPEE

 • Thời hạn: 31/03/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Business Development, Product Management, Marketing, Operations
 • Địa điểm: Toàn Quốc

13.UOB VIETNAM MANAGEMENT ASSOCIATE PROGRAMME

 • Thời hạn: 30/03/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Sales, Banking Operations, Channels and Digitalization
 • Địa điểm: Toàn Quốc

12.MANAGEMENT ASSOCIATE PROGRAM 2021: “UNLOCK THE UNKNOWN” – FE CREDIT

 • Thời hạn: 15/03/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Business Development, Business Intelligence Competency, Credit Card Business, Digital Business, Digital & Marketing, HR Management, Operations, Project Management, Ubank (Digital Banking Partnership)
 • Địa điểm: Toàn Quốc

11.AQUA Vietnam’s Fresher Program 2021 – Spring Recruitment

 • Thời hạn: 28/02/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Sales, Product
 • Địa điểm: Toàn Quốc

10.Unilever Future Leaders Program 2021

 • Thời hạn: 28/02/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Customer Development, Human Resources, Marketing, Finance, Supply Chain (Non-Manufacturing), Supply Chain (Manufacturing/Engineering – đặc biệt dành cho các bạn khối kỹ thuật)
 • Địa điểm: Toàn Quốc

9.Jardine Internship Program 2021

 • Thời hạn: 28/02/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Nhiều phòng ban
 • Địa điểm: Toàn Quốc/ làm việc tại Hongkong

8.Avery Dennison Global Organisational Leadership Development (GOLD)

 • Thời hạn: 15/03/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Operations & Supply Chain, Commercial, Finance, Human Resources
 • Địa điểm: Toàn Quốc

7.Giao Hàng Tiết Kiệm – Leader Under 25

 • Thời hạn: 21/02/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Vận hành – Operations | HN – HCM, Phân tích Dữ liệu – Data Analytics | HN – HCM, Phát triển Kinh doanh – Business Development | HN – HCM, Nhân sự – Human Resources | HN – HCM, Dịch vụ Khách hàng – Customer Service | HN
 • Địa điểm: Toàn Quốc

6.Crystal Associate 2021

 • Thời hạn: 28/02/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Sản xuất (Production)/ Kỹ thuật (Technical) / Quản lý đơn hàng (Merchandising) / Tài Chính (Finance)
 • Địa điểm: Hải Dương/ Phú Thọ/ Bắc Giang hoặc Hà Nội

5.Coca-Cola – Chương Trình Quản Trị Viên Tập Sự Aspire Future Leaders Program 2021

 • Thời hạn: 05/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Sales, Human Resources, Marketing, Finance
 • Địa điểm: Toàn Quốc

4.Mesa Fresher Program  – Sales Management Trainee ngành hàng P&G 2021 (Nhà quản lý kinh doanh tiềm năng ngành hàng P&G)

 • Thời hạn: 28/02/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây & Click vào đây
 • Phòng ban: Sales
 • Địa điểm: phỏng vấn và nhận việc tại TP Hồ Chí Minh (địa bàn công tác tại các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau theo sắp xếp công ty)

3.INSEE GDP (Graduate Development Program) For Sales

 • Thời hạn: 28/02/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Sales
 • Địa điểm: HCM

2.Generali – Genext Challenge 2021

 • Thời hạn: 28/02/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Actuary, Operations, Product Management, Information Technology (IT), Distribution Training & Development (DTD), Partnership Distributions (Bancassurance)
 • Địa điểm: Toàn Quốc

1.Prudential Management Trainee Program – The Strivers 2021

 • Thời hạn: 28/02/2021
 • Link tham khảo: Click vào đây
 • Phòng ban: Actuary, Financial Risk, Data Analytics, Human Resources
 • Địa điểm: Toàn Quốc