Share

Some people think success in life comes from hard work and determination. Other thinks money and appearance are more important. Discuss both sides and give your opinion.

Some people think success in life comes from hard work and determination. Other thinks money and appearance are more important. Discuss both sides and give your opinion.

Some people think success in life comes from hard work and determination. Other thinks money and appearance are more important

Planning: 

Open:  

achievements

material wealth + physical appearance — essential

diligence + persistence –> more significant

Body1:

affluent families –> good foundation

example: business + education

attractive appearance –> key sectors eg entertainment, fashion

example: attention + social ladder

Body 2:

not everyone fortunate –> effort

Nick Vujicic: no limbs, bachelor, speaker, travel

seldom come easily without persistence

Edison: experiments,  the working light bulb

Conclusion: repeat

People have different views about factors leading to people’s achievements. While I agree that material wealth and physical appearance are essential, I believe that diligence and persistence are more significant.

On the one hand, it is no doubt true that money and personal appearance play a pivotal role in attaining accomplishments. Firstly, those who were born in affluent families typically have a good foundation for their development and prosperity. For instance, they could easily start their own business without borrowing money from the bank or have a better education, which allows them to get a secure job in the future. Secondly, nowadays, it often appears that attractive appearance is of paramount importance to certain key sectors such as entertainment or fashion. Indeed, if a singer or a model is beautiful, it is possible for her to draw much attention from audiences and have greater opportunities to climb the social ladder.

On the other hand, I am of opinion that determined and industrious people are likely to have better chances of success. Perhaps the principal reason is that not everyone is fortunate enough to be born in wealthy families or to be beautiful, but by putting a great deal of effort, they could achieve their goals. The clearest example of this is that despite the absence of four limbs, Nick Vujicic learned to write by his mouth and successfully earned a bachelor degree with a double major; he is now a famous motivational speaker, traveling around the world to inspire the youth. The other reason is that major success seldom comes easily without perseverance. One of the notable examples is Thomas Edison, a well-known inventor, who conducted countless experiments and also failed thousands of times before eventually inventing the working light bulb

In conclusion, although I acknowledge that money and personal appearance significantly contribute to people’s success, I would argue that the role of being hard working and persistent is far more crucial.

321 words

Mọi người có những quan điểm khác nhau về yếu tố dẫn tới thành công của con người. Mặc dù tôi đồng ý rằng sự giàu có vật chất và ngoại hình bên ngoài là quan trọng, tôi tin sự chăm chỉ và kiên trì thì quan trọng hơn.

Một mặt, không nghi ngờ gì tiền và ngoại hình cá nhân đóng vai trò then chốt trong việc đạt được các thành tựu. Đầu tiên, thường thấy rằng những người sinh ra trong các gia đình giàu có nhận được một nền tảng tốt cho sự thịnh vượng và phát triển. Ví dụ, họ có thể dễ dàng tự kinh doanh mà không cần phải vay tiền từ ngân hàng hoặc có một nền giáo dục tốt hơn, giúp họ có một con việc ổn định trong tương lai. Thứ hai, ngoại hình hấp dẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong một số ngành then chốt chẳng hạn giải trí hay thời trang. Rõ ràng rằng những ca sĩ hay người mẫu xinh đẹp thường thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả và có nhiều cơ hội hơn để leo lên những nấc thang của xã hội.

Mặt khác, tôi cho rằng những người siêng năng và bền bỉ thường có thể có nhiều cơ hội thành công hơn. Lý do thứ nhất đó là không phải ai cũng may mắn được sinh ra trong những gia đình giàu có hay được xinh đẹp, nhưng bằng cách nỗ lực thật nhiều, họ có thể đạt được những mục tiêu của mình. Ví dụ rõ ràng nhất cho điều này đó là mặc dù thiếu tứ chi, Nick Vujicic đã học cách viết bằng miệng và đã đạt được thành công bằng đại học với hai chuyên ngành; hiện nay ông là một diễn giả tạo động lực nổi tiếng, đi khắp thế giới để khích lệ tinh thần giới trẻ. Lý do thứ hai đó là những thành công lớn hiếm khi đến một cách dễ dàng mà không có sự kiên trì. Một trong số những ví dụ nổi bật đó là Thomas Edison, một nhà phát minh nổi tiếng, người đã thực hiện vô số thí nghiệm và cũng thất bại hàng ngàn lần trước khi cuối cùng sáng tạo thành công bóng đèn hoạt động được.

Tóm lại, mặc dù tôi thừa nhận rằng tiền và vẻ đẹp ngoại hình đóng góp rất nhiều đến sự thành công của con người, tôi cho rằng vai trò của việc cần cù và siêng năng quan trọng hơn nhiều.

Diligence and persistence = being determined and industrious = determination and perseverance = the role of being hard working and persistent

Play a pivotal role: đóng vai trò then chốt trong

Attain accomplishments = achieve goals = reach targets = lead to achievements

Affluent families: những gia đình giàu có

Attractive/ personal/ physical appearance

Have a good foundation for the development and prosperity: có một nền tảng tốt cho sự phát triển và thịnh vượng.

Draw much attention from audiences: thu hút nhiều sự chú ý từ khán giả

Climb the social ladder: leo lên những nấc thang xã hội

Better chances of success: có cơ hội thành công hơn

Putting a great deal of effort: thực hiện nhiều nỗ lực

The absence of four limbs: thiếu 4 chi

Successfully earned a bachelor degree with a double major: đạt được thành công bằng đại học với hai chuyên ngành

Inspire the youth: khích lệ giới trẻ

A famous motivational speaker: diễn giả tạo động lực nổi tiếng

Major success seldom comes easily without perseverance: những thành công lớn hiếm khi đến một cách dễ dàng mà không có sự kiên trì

Before eventually inventing the working light bulb: trước khi cuối cùng sáng tạo ra bóng đèn hoạt động được